Coneixement expert i valor de les coses. Peritatge tècnic i econòmic.

CONTACTE

Directors
Laurent Feller
Antoni Furió
Ana Rodríguez

Secretari d’organització
Juan Vicente García Marsilla

Responsable del blog
Kilian Cuerda

Administració
Elisa Palacios

Departament d’Història Medieval
Facultat de Geografia i Història
Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 28
Tfn. +34 963864244
Fax. +34 963864460
http://www.uv.es/hmedieval
Dep.Historia.Medieval@uv.es